Posts on Facebook

πŸ‡³πŸ‡± Voor wie geen Facebook heeft zijn ook hier de posts te zien die ik zo nu en dan post. Dit zodat iedereen op de hoogte kan zijn en blijven van mijn werk. dus ik zou zeggen, neem af en toe een kijkje op deze pagina als je nieuwsgierig bent!

πŸ‡¬πŸ‡§ For those who don’t have Facebook, you can also see the posts which I occasionally post on this page. This so that everyone can stay updated about my work. So I’d say, please have a look at this page every now and then if you’re curious!


18-03-2022
πŸ‡³πŸ‡± Druk bezig in de les patroontekenen van onze kleermakers opleiding op ISUBILO. Maar oh, wat vinden ze het moeilijk! Toch pakken ze het heel goed op. Ze zijn erg leergierig en gepassioneerd met als doel hun eigen bedrijfjes!

πŸ‡¬πŸ‡§ Busy in the pattern drawing lesson of our tailoring training at ISUBILO. But my goodness, they find it quite difficult! Still, they handle it very well. They are very eager to learn and passionate about starting their own businesses!

#patterndrawing #isubilo #tailoring #passionate #women #teaching #jannieinmission
18-03-2022
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier mijn Column van maart 2022 voor het kerkblad ‘Geandewei’!

πŸ‡¬πŸ‡§ Read here my Column for March 2022 for a local Church newspaper!

Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/bitterheid-bitterness…/
#geandewei #kerkblad #church #column #bitterheid #bitterness #jannieinmission
09-03-2022
πŸ‡³πŸ‡± Een willekeurige dag werken met de vrouwen van Tabitha in Ndola. Het maken van deurmatten. In het kader van bemoedigen en eventueel een business opzetten.

πŸ‡¬πŸ‡§ A random day working with the women of Tabitha in Ndola. Making doormats. In the context of encouraging and possibly setting up a business.

#womensempowermentafrica #doormats #yarns #impact #jannieinmission

23-02-2022
πŸ‡³πŸ‡± Quote van één van de vrouwen waarmee we werken in Afrika.
“Mijn kracht is om Gods liefdevolle hart aan andere vrouwen te tonen.”

πŸ‡¬πŸ‡§ Quote from one of the women we work with in Africa.
“My strength has to demonstrate God’s loving heart to other women.”

#womensempowermentafrica #quotes #special #impact #jannieinmission

22-02-2022
πŸ‡³πŸ‡± Net als in Nederland leert de jonge generatie niet meer hoe ze met de hand kunnen naaien. Hier in Zambia leer ik het de vrouwen in de communities om ze zo er bewust van te maken dat ze met een goede handsteek veel werk kunnen verrichten en er niet altijd een naaimachine nodig is.

πŸ‡¬πŸ‡§ Just like in the Netherlands, the younger generation no longer learns how to sew by hand. Here in Zambia I teach to to the women in the communities to make them aware that with a good hand stitch they can do a lot of work and that a sewing machine is not always needed.

#handsewing #nomachine #women #needleandthread #awareness #impact #jannieinmission

21-02-2022
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier mijn Column van januari 2022 voor het kerkblad ‘Geandewei’!
πŸ‡¬πŸ‡§ Read here my Column for January 2022 for a local Church newspaper!
Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/samen-zijn-being…/
#geandewei #kerkblad #church #column #samenzijn #beingtogether #jannieinmission

21-02-2022
πŸ‡³πŸ‡± Quote van één van de vrouwen waarmee we werken in Afrika.
“Ik verlang ernaar om vrouwen te zien deelnemen aan Gods werk en zich dan geliefd te voelen”.”

πŸ‡¬πŸ‡§ Quote from one of the women we work with in Africa.”
“I desire to see women join God’s work and than feel loved.
#womensempowermentafrica #quotes #special #impact #jannieinmission

18-02-2022
πŸ‡³πŸ‡± Soms moet je…………..
πŸ‡¬πŸ‡§ Sometimes you have to……
#outdoortoilet #backtobasic #doesthetrick #squads #jannieinmission

02-02-2022
πŸ‡³πŸ‡± Een willekeurige trip in oktober 2021 naar de vrouwen van een dorp ten westen van Ndola. Sjaals en mutsen breien en verkopen! En ja, die dragen ze hier zeker! Ook als de mussen van het dak vallen!

πŸ‡¬πŸ‡§ A random trip in October 2021 to the ladies in a local village west of Ndola. Knitting scarfs and head socks. And yes, they even wear them here, even when its too hot!
#headsocks #scarfs #ladies #localvillage #jannieinmission

30-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± Ook de kinderen worden door ons bij Isubilo niet vergeten! Door Corona de afgelopen 2 weken nog geen school, dus er waren veel kinderen aanwezig bij een ministry punt in een lokaal dorpje.

πŸ‡¬πŸ‡§ The children are also not being forgotten at Isubilo in Ndola! No school for the past 2 weeks due to Corona, so many children were present at a ministry point in a local village!
#childrensministry #isubilo #colouring #biblestory #football #playing #jannieinmission

27-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± 2 weken geleden zijn we in een plaatselijk dorp weer begonnen met het vrouwenwerk. Deze keer leren ze hoe ze verschillende steken met de hand kunnen maken. En natuurlijk kon de Bijbel studie niet worden overgeslagen! πŸ˜‡ Naderhand samen eten met een grote pan Nshima!

πŸ‡¬πŸ‡§ 2 weeks ago we started up the women’s ministry again in a local village. This time teaching them how to do different stitches by hand. And of course the Bible devotion could not be skipped! πŸ˜‡ Afterwards eating together with a big pot of Nshima!
#womensministry
#sewingbyhand #biblestudy #fellowship #nshima #eatingtogether #jannieinmission

26-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± Vooruitgang van 2 maanden geleden van het centrum voor de naaitraining en de nieuwe ‘Tabitha’. Binnenkort een foto in actie!

πŸ‡¬πŸ‡§ Progress from 2 months ago of the Centre for the tailoring training and the new Tabitha’. Soon a picture of mission in action!
#Isubilo #progress #sewingclassrooms #tabitha #tailoring #missions #jannieinmission

25-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± Lang leve de 4WD hier in Zambia! We zitten midden in het regenseizoen.

πŸ‡¬πŸ‡§ Thank goodness for 4WD here in Zambia! We are in the middle of the rain season!
#bogged #4WD #missions #outreach #rainseason #offroad

24-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier mijn Column van november 2021 voor het kerkblad ‘Geandewei’!

πŸ‡¬πŸ‡§ Read here my Column for November 2021 for a local Church newspaper!
Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/toekomst-future-column…/
#geandewei #kerkblad #church #column #toekomst #future #jannieinmission

16-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier een oudere Column van september 2021 voor het kerkblad ‘Geandewei’!

πŸ‡¬πŸ‡§ Read here an older Column from September 2021 for a local Church newspaper!
Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/zelfzuchtigheid…/
#geandewei #kerkblad #church #column #zelfzuchtigheid#Selfishness

02-01-2022
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier een oudere Column van juli 2021 voor het kerkblad ‘Geandewei’!

πŸ‡¬πŸ‡§ Read here an older Column from July 2021 for a local Church newspaper!
Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/overvloed-abundanc…/
#geandewei #kerkblad #church #column #eovervloed#abuncance

19-12-2021
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier een oudere Column van mei 2021 voor het kerkblad ‘Geandewei’!

πŸ‡¬πŸ‡§ Read here an older Column from May 2021 for a local Church newspaper!
Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/op-verlof-on-leave…/
#geandewei #kerkblad #church #column #opverlof #onleave

12-12-2021
πŸ‡³πŸ‡± Lees hier mijn Column van november 2021 voor het kerkblad ‘Geandewei’!

πŸ‡¬πŸ‡§ Read here my November Column 2021 for a local Church newspaper!
Also available in English!
https://jannieinmission.com/…/toekomst-future-column…/
#geandewei #kerkblad #church #column #toekomst #future

05-12-2021
πŸ‡§πŸ‡Ά Op 6 november hadden we een vrijgezellen feest met familie en een aantal vrienden. Een combinatie van traditie en de manier waarop we een vrijgezellen feest vieren in Nederland. Samen met de vrouwen traditionele gerechten koken en daarna samen met de mannen de maaltijd nuttigen. En natuurlijk maakt een door Jannie ontworpen en gemaakte jurk en overhemd het geheel compleet!

πŸ‡¬πŸ‡§ On the 6th of November we had a Bachelor party with some family and friends. A combination of Tradition in Zambia and the way we celebrate a bachelor party in The Netherlands. Cooking traditional food together with the women and afterwards having a meal together with the men included. And of course a special attire designed and made by Jannie makes the whole things complete!
https://jannieinmission.com/…/bachelor-party-november…/
#vrijgezellenfeest #bachelorparty #zambia #family #friends #jannieinmission

06-10-2021
πŸ‡§πŸ‡Ά Zelfs online trainingen zijn onderdeel van mijn werk. Ontstaan door de situatie rond Corona. Dankbaar dat we ook op deze manier met de vrouwen verspreid over Afrika kunnen werken.

πŸ‡¬πŸ‡§ Even online training is part of my job. Created by the situation around Corona. Grateful that we can also work with the women across Africa in this way.
#zΓΊmetraining #discipelschap #afrika #vrouwen #online #womensempowermentafrica #jannieinmission

16-08-2021
πŸ‡§πŸ‡Ά Gisteren een stoffig ritje naar de kerk in één van de buitenwijken rond Ndola. Wat een armoede. Kinderen gaan niet naar school, want de school is te ver weg en de sanitaire voorzieningen laten te wensen over. Ze schrokken toen ik aangaf dat ik graag van een toilet gebruik wilde maken. Een kennis (lees dominee) uit Ndola probeert een kerk op te zetten, een school en een ziekenhuis. Ik werd geraakt door het feit dat er op dit moment niemand is die de vrouwen bemoedigd en hen stimuleert om iets te doen waarmee ze wat geld kunnen verdienen. O.a. naailes, maar ook de mangos die in hun seizoen rijkelijk aanwezig zijn en eventueel gedroogd kunnen worden en zo houdbaar zijn. Voor mijn gevoel is het niet de enige en laatste keer dat ik daar was. Daar heeft het feit dat ik en bezienswaardigheid was niets mee te maken. 😊

πŸ‡¬πŸ‡§ Yesterday we had a dusty ride to church in one of the suburbs around Ndola. Eish, there’s poverty. Children do not go to school, because the school is too far away and the sanitary facilities are not up to standard. They were shocked when I indicated that I would like to use a toilet. A pastor from Ndola tries to set up a church, a school and a hospital. I was touched by the fact that right now there is no one to encourage the women and encourage them to do something that will help them earn some money. i.a. sewing lessons, but also the mango’s which are many in their season and which can be dried and kept for out of the season. I don’t think it’s the only and last time I was there. The fact that I was a celebrity has nothing to do with it actually. 😊
#zambia #women #church #poverty #OM #skills #empowering #jannieinmission

30-07-2021
πŸ‡±πŸ‡Ί Vandaag met een aantal vrouwen bijeengekomen in een van de buitenwijken. De laatst paar keren hebben ze leren breien en je kan zien dat ze er plezier in hebben! Ze zijn trots op het resultaat en dat ze iets kunnen bereiken! Daarnaast natuurlijk over de ‘Goede Herder’ verteld.

πŸ‡¬πŸ‡§ Gathered with some women today in one of the suburbs. The last few times they’ve learned how to knit and you can tell they’re having fun! They are proud of the result and that they can achieve something! In addition, of course, we shared about the ‘Good Shepherd’.
#womenempowerment #knitting #gospel #suburb #zambia #jannieinmission

28-07-2021
πŸ‡±πŸ‡Ί Soms is het nodig eens grondig de bezem ergens doorheen te halen. Wat een rotzooi is er te vinden in de ruimtes die we aan het opknappen zijn op de OM basis. Nog van voordat de basis overgedragen werd aan OM. Voor wie mij kennen weten dat ik ervan houd dat dingen opgeruimd en netjes geordend zijn. Nog wel eens een uitdaging in Zambia. πŸ˜…

πŸ‡¬πŸ‡§ Sometimes it is necessary to thoroughly clean something. What a mess we found in the spaces that we are refurbishing at the OM base. Mess from before the base was handed over to OM. For those who know me know that I like things to be neat and tidy. Sometimes this can be a challenge in Zambia. πŸ˜…
#OMNdola #tailoring #classrooms #tidy #organise #jannieinmission

22-07-2021
πŸ‡±πŸ‡Ί Mijn nieuwe werkplek! Isubilo in Ndola. Isubilo is het Bemba-woord voor Hoop. De hoop van Romeinen 5:5 welke niet tot teleurstelling zal leiden.
Aan de achterzijde van het pand maken we 3 vertrekken klaar voor een nieuw vaardigheids- en ontwikkelcentrum waar naaiopleidingen worden gegeven.
Er moet nog veel werk verzet worden en Corona is nog steeds gaande, maar we vertrouwen op God dat we in september kunnen beginnen met lessen!

πŸ‡¬πŸ‡§ My new working place! Isubilo in Ndola. Isubilo is the Bemba word for Hope. The Hope of Romans 5:5 which will not lead to disappointment.
At the back of the property we are making 3 rooms ready for a new skills and development centre where training in sewing will be conducted.
Still a lot of work needs to be done and Corona is still happening, but we trust God that we can start in September with classes!
#ndola #isubilo #skills #textiles #training #women #renovating #cleaningup #jannieinmission

16-07-2021
πŸ‡±πŸ‡Ί Eindelijk verhuisd naar Ndola vanuit Kabwe. Wel wennen! Grotere stad, meer verkeer en niet het gemoedelijke van een ‘groot dorp’ als Kabwe. En te bedenken dat ik in een prima huis woon, maar geen tuin heb om buiten te zitten, mis dat echt wel. Hopelijk vind ik nog eens een plekje met een tuin. Gelukkig heb ik gezelschap! Kleine Yemba.

πŸ‡¬πŸ‡§ Finally moved to Ndola from Kabwe. Have to get used to it though! Bigger city, more traffic and not the comfort of a ‘big village’ like Kabwe. And to think that I live in a great house, but I don’t have a garden to be able to sit outside nicely, really miss that. Hopefully one day I will find a nice place with a garden. Luckily I have company! Little Yemba. 😻
#wevemoved #Copperbelt #newministry #skills #africa #wea #empowering #jannieinmission

31-05-2021
Goed aangekomen in Zambia! πŸ‡ΏπŸ‡² Op naar het volgende hoofdstuk in mijn leven!
Spannend, maar vol vertrouwen!
#zambia #backhome #moving #newchapter #sunisshining #VCJF #goodtoseefriendsagain #jannieinmission

29-05-2021
πŸ‡±πŸ‡Ί Tja, en dan is het zo ver! Weer op naar ‘huis’!
Het was goed weer eens in Nederland te zijn!
Oant in oare kear! Tot een volgende keer!

πŸ‡¬πŸ‡§ Well, and then it’s time! Going back home!
It was good to be in the Netherlands again!
See you next time!
#netherlands #leave #homecountry #home #zambia #seeyounexttime #longjourney #jannieinmission

Bekijk hier de video van de introductie welke ik gedaan heb tijdens de zevende gespreksavond van de Cursus discipelen van Jezus in Damwoude met als thema β€œDe gaven en het Koninkrijk”. April 2021

https://jannieinmission.com/2021/04/20/mijn-verhaal-tijdens-een-introductie-voor-de-cursus-discipelen-van-jezus-in-damwoude/?fbclid=IwAR0vrgCMMlBJO_fFLMPT_4e4BDywWieUqf6UeHk0kCOeffsfYMhUfX-VJJU

#damwoude #introductie #cursusdiscipelschap #jannieinmission

πŸ‡³πŸ‡±Β Lees hier een ingezonden brief van mij in het Magazine ‘Elisabeth’
πŸ‡¬πŸ‡§Β Read here a letter from me which has been published in the Magazine ‘Elisabeth’
https://jannieinmission.com/…/brief-letter-in-magazine…/

#february2021Β #elisabethmagazineΒ #letterΒ #briefΒ #jannieinmission

17-05-2021
πŸ‡±πŸ‡Ί Gisteren een prachtig mooie dienst gehad in mijn voormalige dorp. ‘Leef je binnen of buiten je bubbel’.
Het zou een openluchtdienst worden, maar het weer liet dat niet toe. Desalniettemin was het de moeite waard! Ik mocht de overdenking doen en iets vertellen over mijn werk in Zambia.
Klaas Steggerda en Klaske Ferwerda hebben 4 prachtige liederen voor ons gezongen.
Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze dienst, bedankt!
Bijzonder om zo weer even aan mijn dorp verbonden te zijn geweest tijdens mijn verlof.

πŸ‡¬πŸ‡§ Yesterday I had a beautiful service in my former village. ‘Do you live inside or outside your bubble’.
It was supposed to be an open air service, but the weather didn’t allow it. Nevertheless, it was worth it! I was allowed to do the meditation and tell something about my work in Zambia.
Klaas Steggerda and Klaske Ferwerda sang 4 beautiful songs for us.
Thank you to everyone who contributed to this service!
It was special to have been connected to my hometown again during my leave.
#dienstee #themabubbels #hoeveelheid #levenssfeer #heiligegeest #vrijheidinchristus #jannieinmission