Organisatie | Organization

nederlandse vlag

Het project, waar ik naar toe hoop te gaan, loopt via Operatie Mobilisatie. Dit is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie die gelooft dat het Evangelie van Jezus Christus levens verandert. Ze zijn er van overtuigt dat wanneer mensen Jezus volgen, dit invloed heeft op de hele omgeving. Dat is waar ze voor gaan: veranderde levens, die gemeenschappen veranderen en gemeenschappen die de wereld veranderen! Dat is, in mijn ogen, wat je noemt rijk worden!

OM biedt zendingsreizen, korte projecten en mogelijkheden voor lange termijn projecten voor jong en oud op basis van vrijwilligerswerk. Ze zijn werkzaam in meer dan 100 landen en bekend van zendingsschip LOGOS HOPE.

om-transforminglives

www.operatiemobilisatie.nl

PGG (1)

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

The project, I hope to go to, runs via Operation Mobilization. This is an international interdenominational mission organization that believes that the Gospel of Jesus Christ changes lives. They are convinced that when people follow Jesus, this affects the whole environment. That is what they aim for: changing lives, changing communities and communities that change the world! That is, in my eyes, what you call being rich!

OM offers mission trips, short-term projects and opportunities for long-term projects for young and old based on volunteer work. They work in over 100 countries and are known quite well through their mission ship LOGOS HOPE.
www.om.org