Support

moneyFor 2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg see below

nederlandse vlagDoneer nu

Structureel of eenmalig doneren

YESS!!!!!!20190414 Thermometer klein

Op 14 juli 2019 is 100% van het totale budget binnen aan giften en toezeggingen!!!!!!

Jannie heeft er geen woorden voor…………
…………….zo dankbaar is ze voor iedereen die haar werk wil ondersteunen!
Inmiddels is Jannie vertrokken naar Zambia!

We gaan gewoon door met fondsen werven!

Help je ook mee om ervoor te zorgen dat het project Tabitha door kan blijven gaan en dat we op andere plekken in Zambia en Afrika ook een Skills & Development Centre kunnen opzetten, zodat we ook op die plekken de vrouwen kunnen helpen een bestaan op te bouwen en hun skills weer door te geven?

Je gift kun je doorgeven door op de knop DONEER NU te drukken!

Of download de machtigingskaart via onderstaande knop en stuur deze op!

download machtigingskaart

Elke €uro die je geeft komt voor het grootste gedeelte terecht bij Jannie voor haar financiering. Bovendien zijn je giften fiscaal aftrekbaar omdat het een ANBI organisatie betreft met een CBF keurmerk.

Hoe zit het ook alweer? Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de (voorlopig) 2-jarige uitzending van Jannie mogelijk te maken. Zij is voor haar levensonderhoud volledig afhankelijk van steun van buitenaf. Er is voor, tijdens en na de uitzending veel geld nodig. Daarom doen wij een dringend beroep op je om Jannie financieel te ondersteunen en daarnaast de projecten waarvoor zij aan het werk gaat.

Het budget wat nodig om Jannie haar werk te kunnen laten doen is een maandelijks bedrag van €1.995,– (bruto). De kosten die ze maakt lopen uiteen; van belastingen, verzekeringen, transport tot levensonderhoud. Om te kijken hoe dit budget is opgebouwd kun je hier alvast een overzicht vinden. Het geld wat naast het budget nog binnen komt, gaat naar de projecten, daar waar het nodig is!

Je gift(en) worden alleen door Operatie Mobilisatie en de TFT penningmeester geadministreerd en worden door hen vertrouwelijk behandeld.

Vul onderstaand formulier in indien je nog vragen hebt voor het TFT Team.

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Donate now
Donate a One – Off gift or make a Commitment to a monthly contribution

YESS!!!!!

On July 14, 2019, 100% of the total budget has been received in donations and 20190414 Thermometer kleincommitments !!!!!!

Jannie has no words for it …………She is so grateful to everyone who wants to support her work!
Jannie has now left for Zambia!

We will continue to raise funds!

DO you want to help to ensure that the Tabitha project can continue and that we can also set up a Skills & Development Center in other places in Zambia and Africa, so that we can help more women to make a living in those places and to pass on their skills?

Operation Mobilization is nonprofit. Contributions to it are fully tax deductible to the extent allowed by law in many countries. It is a member of the Evangelical Council for Financial Accountability (ECFA). If you want to donate, you can certainly do that! Click on DONATE NOW, where you can find more information!

It would be appreciated if you could also let our Home Team know about your intention. You can use the form on the same DONATE page to send a message.

Each €uro you give goes for the main part to Jannie her expenses. We will keep you updated through this website.

So whats the story again? In addition to support in compassion and prayer, a healthy financial basis is absolutely necessary to make Jannie’s work possible for the next 2 years. She completely depends on your support for her living expenses. There is a lot of money needed before, during and after her mission. That is why we urge you to support Jannie financially and besides that the projects she will be working for!

The budget needed for Jannie to be able to do her work is a monthly amount of €1.995,– (EBT). The costs she will make vary; from taxes, insurance, transport to living-expenses. To get a bit of insight of all the cost involved, you can check this page.

Your gift (s) are only administered by Operation Mobilization and the Home Team treasurer and are treated confidentially by them.

Please contact the Home Team below if you have got any questions

Please contact the TFT Team below if you have got any questions