Halloween? Nee! | No!

nederlandse vlag For English see below

Vandaag, 4 november, bracht ik een bezoek aan Anna*. Anna vertelde mij hoe ze dit weekend heerlijk bezig was met de was en haar broer thuis kwam en uit het niets haar met een schep begon te slaan….. Een aantal maal op haar hoofd en in haar zij. Het bloed stroomde eruit en ze moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Aangekomen in het ziekenhuis kon er gelukkig d.m.v. foto’s geconstateerd worden dat er niets gebroken was, maar de schedel en ribben zijn wel beschadigd. Anna heeft pijn en kan moeilijk liggen. Op haar hoofd een flinke snee welke gehecht moest worden en zwellingen rondom haar oog.

20191104_160226[2]

Het was niet de eerste keer dat haar broer haar in elkaar sloeg, dit was de 3e keer en ook haar moeder en haar zus moesten het eerder ontgelden. De vraag rijst hoe dit kon gebeuren en wat de aanleiding was. Haar antwoord was direct; satanisme…..

Iets dat overal in de wereld voorkomt, maar hier in Afrika toch wel heel erg aan de orde van de dag is. Medicijnmannen, heksen, duivelvereerders en ga zo maar door. Helaas is Anna haar broer, toen hij in een andere woonplaats woonde, in aanraking gekomen met een groep satanisten en zo heeft het kwaad ingang gekregen. Rituelen zijn uitgevoerd, vloeken uitgesproken en opdrachten om iemand te vermoorden zijn dan heel gewoon. Zo ook zijn opdracht om iemand te vermoorden. Anna is thuis niet meer veilig en gaat over een paar weken ergens anders wonen, zodra de schoolvakantie is begonnen. Haar leven is haar gelukkig nog niet ontnomen, maar haar thuis wel!

In onze westerse wereld komt dit ook voor, zij het in veel mindere mate en meer in het geheim. Halloween lijkt een heel onschuldig fenomeen, maar hoe kun je het kwaad, de dood en de angst vieren en tot iets feestelijks maken? Dit gaat er bij mij echt niet in en wanneer ik dan luister naar Anna haar ervaring, huilt mijn hart, om Anna en om allen die Halloween tot een feest maken en niet door hebben dat het kwaad zo een ingang krijgt in hun leven. Het lijkt onschuldig, maar het is een harde werkelijkheid.

Johannes 10:10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Jezus is gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Jezus is de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

*Anna is niet haar echte naam

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Today, November 4th, I visited Anna *. Anna told me how she was doing the laundry this weekend and when her brother came home he started beating her up…..Out of the blue ….. Several times on her head and down her side. Blood flowing out and she had to be taken to the hospital. When she arrived at the hospital, an examination and an X-ray showed nothing was broken, but her skull and ribs showed slight damage. Anna is in pain and has difficulty lying down. On her head she has a big cut that needed to be stitched and she has got swellings around her left eye.

20191104_160226[2]

It was not the first time her brother beat her up, this was the 3rd time, and her mother and sister were beaten up before also. To me the question arises how this could happen and what the reason for doing this was. Her answer was quick and clear; satanism …..

Something that occurs everywhere in the world, but very common here in Africa. Witch doctors, witches, devil worshipers and so on. When Anna’s brother lived in a different town he got in contact with a group of satanists and this is how the evil came into his live. Rituals have been performed, curses pronounced and instructions given to kill someone are then very common. His assignment given was and is to kill someone. Anna is no longer safe at home and is going to live somewhere else in a few weeks, as soon as the school holidays have started. Fortunately, her life has not yet been taken away from her, but her home has!

Situations like this also happen in the Western world. Although to a much lesser extent and more in secrecy. Halloween seems a very innocent phenomenon, but how can you celebrate evil, death and fear and make it into a festivity? To me this is really not done and when I listen to Anna’s experience, my heart cries…… for Anna and for all those who make Halloween into a celebration and do not realize that in this way evil is given an entrance into their lives. It looks fairly innocent, but reality shows a different story.

John 10:10 The thief comes only to steal and kill and destroy; Christ has come that they may have life, and have it to the full.

* Anna is not her real name