Op Weg

Je hart roept je om op weg te gaan
In gedachte al aan het dromen
Geroepen voor een ander bestaan
Onzeker waar je terecht zal komen


Voorbereidend vol vertrouwen
What would Jezus do
Overtuigd dat God door jou aan zijn koninkrijk zal bouwen
Geen zorgen over waar naartoe


Bereid te gaan, zonder vaste grond
Bereid te verliezen, door alles te ontvangen
Bereid te durven, toen je Gods stem verstond
De gave te vullen, een hart vol verlangen


Vraag in zijn naam en hij zal geven
God werkt door ondoorgrondbare wegen
Leef vanaf nu dat gezegende leven
Bid en ontvang, Gods rijke zegen

POETRY-2-DAY