Leven vanuit de Geest

nederlandse vlag

Nog even en dan gedenken we weer de dagen van Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus naar de hemel is gegaan en zit aan de rechterhand van God. Vanaf die plek pleit Hij ons vrij, houdt Hij zicht op ons leven en helpt Hij ons. Jezus had Zijn discipelen een Trooster beloofd, een Pleitbezorger. Hijzelf kon maar op één plek tegelijk zijn hier op aarde, maar de Heilige Geest zou overal zijn. De uitstorting van de Heilige Geest gedenken we dan ook met Pinksteren, 10 dagen na Hemelvaart. (Hand 2:3,4)

Het beeld van de Heilige Geest is een moeilijk onderwerp voor vele gelovigen. Vaak wordt de Heilige Geest gepredikt als een soort kracht van buitenaf, een soort kosmische dimensie. Maar dat de Geest ook ‘in’ de mens kan werken daar staan we vaak niet bij stil. In het Nieuwe Testament daalt de Geest op Jezus neer als Gods belofte van vernieuwing en verlossing. (Luk.3:22) Jezus was volledig God, maar totaal afhankelijk van de Geest. Een mooi voorbeeld voor ons. Ook wij mogen onszelf in complete afhankelijkheid van de Geest stellen.

Maar hoe doe je dat dan? Ik denk dat die vraag ook net zo goed bij jou speelt. Toen ik op een dieptepunt in mijn leven kwam, besefte ik dat ik ALLE facetten van mijn leven in Gods handen moest leggen. Op eigen kracht kwam ik zelf niet verder. God sprak toen tot mij door mensen, liederen en overdenkingen en raakte me diep in mijn hart, wat zichtbaar werd door de tranen die maar niet stopten. Ik hief mijn handen omhoog en zei tegen God; “hier ben ik, zeg het maar”. Toen ik dat zei gaf ik Gods Geest volledig ingang in mijn leven en dit uitte zich in de volgende manifestatie; Ik gloeide en werd langzaam warm vanaf mijn voeten tot aan mijn kruin. Vanaf dat moment kan ik zeggen dat de Geest echt aan het werk is in mij en door Hem werd en wordt de vrucht van de Geest zichtbaar. (Liefde, vreugde en ​vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal.5:22)) Ik ben een ander mens geworden. Zelfs mijn eigen moeder bevestigde dit toen ze nog leefde, hoe bijzonder is dat!

De uitwerking van de Heilige Geest in ons dient dan ook zeker tot uiting te komen in de vrucht van de Geest. Of God ons nog gaven daarbij schenkt is aan Hem, God deelt Zijn gaven uit zoals Hij denkt dat goed voor ons is. Laten we dan ook vooral de focus houden op Christus, het belijden van onze zonden en de belofte van de verlossing. Want het leven is niet makkelijk, er blijft een strijd tussen onze oude natuur (die van het doen van zonde) en de nieuwe, door de Geest geleide natuur. Paulus schrijft in Galaten 5:17: “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt..”

In 1 Johannes 1:8 staat; “Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons”. Hoe vaak hebben we niet iets aan te merken op de misstappen van onze naasten en onze eigen broeders en zusters in Christus? Beseffen we wel dat voor God een leugen, hoe groot of klein ook, net zo erg is als het plegen van een moord? Dat we zelf ook net zo zondig zijn als de ander? Beseffen wij wel dat op dat soort momenten datgene de overhand heeft wat in strijd is met Gods Heilige Geest? …Haat, verdriet, oorlog, ongeduld, onaardigheid, kwaad, ongeloof, hoogmoed en heethoofdigheid…

Hoe kunnen we compleet afhankelijk worden van de Heilige Geest in deze gebroken wereld? Nou, gehoorzaam worden aan God, Hem op de 1e plaats zetten in ons leven, onze zonden bij het kruis neerleggen en ons laten leiden door Zijn Geest om tot de volle waarheid te komen. Bij God is er vergeving bij oprecht belijden van datgene dat we fout hebben gedaan. En Hij vergeet het dan ook! Er is altijd een nieuwe kans! Laten we dat onszelf ook in de oren knopen!

Het spreken over Vader, Zoon en de Heilige Geest blijft spreken in raadselen. De waas hangt nog steeds over de spiegel. Gelukkig komt er ooit een moment dat die waas geheel weg zal vallen. Volgens Paulus wijst de Geest voorruit naar het moment wanneer lijden over zal gaan in heerlijkheid (Rom.8:18) De Geest zucht tot die tijd met ons mee, Hij weet hoe wij ons voelen, Hij weet welke worstelingen we doormaken. En Hij is er om ons al wel dingen duidelijk te maken; het makkelijker begrijpen van de Bijbel en het geven van kracht om de vrucht van de Geest te laten zien. God is door ons niet altijd onder woorden te brengen, maar wat is het fijn te weten dat de Heilige Geest in ons kan werken en op deze manier aan ons en anderen laat zien dat Hij er is!

Deze Geest is het dan ook die mij in een ander perspectief/verhouding heeft gezet tot God, tot mijn medemens en tot de wereld en ik ben er ontzettend blij mee. Gods Geest geeft leven en vrijheid, dat is zeker!

Mijn gebed is dat ook jij deze vrijheid mag ervaren!

Geef de Heilige Geest de ruimte!