Zomervakantie

nederlandse vlag

Zomervakantie, juli/augustus, een periode waarin werkzaamheden op een laag pitje staan en waarin velen van ons lekker vakantie gaan vieren. Even een tijd van rust. Schoolvakanties, bouwvak, vrij van het werk en voor velen erg belangrijk, even niet vroeg ons bed uit…….Ha, lekker…… en onze routine gooien we even uit het raam. Even niks hoeven en moeten, we gaan erop uit, alleen, met zijn tweeën, met het gezin, met vrienden of bekenden. Genieten met een hoofdletter ‘G’!

God heeft ons mensen niet gemaakt om 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar te werken. Rust is een geschenk van Hem én een menselijke behoefte. Zoals we kunnen zien in ons ritme van het slapen gaan, is het belangrijk om te werken én te rusten. En God heeft ook nog tijd voor ons ingecalculeerd om Hem te dienen!  Werken is nodig om ons te voorzien in onze levensbehoeften, dienen omdat we God kennen en Zijn Woord uit moeten dragen en rusten om ons lichaam weer te voorzien van nieuwe energie. We hebben dus momenten nodig om tot rust te komen en die mogen we dan ook zeker nemen. Als eerste hebben we hiervoor de zondag en als tweede onze vakantie, voor velen tijdens deze zomermaanden.

God heeft ons als mens verheven, Hij heeft ons Heilig gemaakt. We moeten onszelf dan ook eraan herinneren dat ons lichaam rust nodig heeft, maar dat we ook een ziel hebben welke gevoed moet worden. Jezus ging ook vaak alleen de berg op om te rusten, maar bovenal ook om tijd met de God door te brengen. (Lucas 6:12) Ook gaf Hij het volgende advies aan Zijn discipelen; 31Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten…..’ (Marcus 6:31)

Ook in het Oude Testament gaf God aan dat het goed was voor de Israëlieten om rust te nemen. (Exodus 20:8-11) In Egypte, toen ze nog slaven waren móesten ze 7 dagen in de week werken. Maar hoe gaat dat bij ons? Werken wij zeven dagen in de week? Aanbidden wij ons werk? Zijn wij slaven van het geld? Slaven van onze maatschappij? Een maatschappij die vooral van je verlangt dat je dag in en dag uit door gaat, presteert, het vooral goed moet doen en het opgelegde materialisme onderdeel van je leven is? Verheffen wij de ‘zaken’ van de maatschappij tot god? 3Vereer naast Mij geen ​andere ​goden” zegt God. (Exodus 20:3) Dit mag een duidelijke boodschap voor ons zijn.

2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)

Hoe gaan we om met onze tijd, hoe gaan we om met onze zondag, de rustdag, en hoe gaan we om met onze vakantie? Is er genoeg tijd voor God? Hoe ontdekken we wat God van ons wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is?  Is er genoeg tijd voor ons huwelijk? Genoeg tijd voor onze relatie? Genoeg tijd voor ons gezin? Genoeg tijd voor onze familie? Genoeg tijd voor onze naaste? Vakantie is goed, maar tijd tussendoor is nog beter! Iedere dag tijd voor God en onze naaste…….. We moeten geen slaven worden van het werk zodat deze tijd er dagelijks bij in schiet, dat de zondag er bij in schiet en de vakantie een opeenhoping wordt van alles waar we het hele jaar geen tijd voor hebben gehad en we nóg niet uitgerust zijn als we terug komen. We moeten verschillende momenten nemen om te rusten, ons te bezinnen én te genieten. Dagelijks, zondags én tijdens onze vakantie. Maar bovenal moeten we íedere dag tijd voor de God nemen, hoe moeilijk we dat ook vinden in ons hectisch leven. Christen zijn heeft alles te maken met hebben van een relatie met Jezus. Hij wil graag een relatie met ons hebben en dat betekent dat we tijd met Hem door moeten brengen om deze relatie goed te houden en om te ontdekken wat de Heer van ons wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Dagelijks, zondags én tijdens onze vakantie.

Voor dit moment wil ik een ieder van ons (ook onze pensionado’s) dan ook aanmoedigen om onze Heer Jezus Christus mee te nemen tijdens deze zomermaanden of op vakantie. De belangrijkste relatie in ons leven, die kunnen we toch niet thuis laten? Zoek samen met Hem eens de stilte op, zoek samen met Hem de rust, zoek Hem in de natuur, zoek Hem in een gesprek, zoek Hem in de Bijbel(App), bijvoorbeeld in het Marcus evangelie, zoek Hem in een kerk, zoek Hem in andere mensen, zoek Hem….……..

Rust lekker uit, gooi die routine uit het raam, Geniet met een hoofletter ‘G’ en neem onze Heer Jezus Christus maar mooi mee! Fijne zomer!